Srijeda, 13 Srpanj 2011 00:00

Lovački savez Grada Zagreba promovirao 52 lovca

U organizaciji Lovačkog saveza Grada Zagreba 13.7. u 17.00 sati održana je u Lovačkom muzeju Hrvatskog lovačkog saveza promocija novih lovaca. Lovkinjama i lovcima su čestitke uputili i uručili diplome predsjednik LS Grada Zagreba Branko Radić te tajnik Ivan Krupec dok im je u ime Hrvatskog lovačkog saveza čestitao Ivica Budor, tajnik. Diplome su primilaukupno 52 lovaca među kojima i 4 lovkinje.

 

U organizaciji Lovačkog saveza Grada Zagreba 13.7. u 17.00 sati održana je u Lovačkom muzeju Hrvatskog lovačkog saveza promocija novih lovaca. Lovkinjama i lovcima su čestitke uputili i uručili diplome predsjednik LS Grada Zagreba Branko Radić te tajnik Ivan Krupec dok im je u ime Hrvatskog lovačkog saveza čestitao Ivica Budor, tajnik. Diplome su primilaukupno 52 lovaca među kojima i 4 lovkinje.